Elektronička pošta

E-mail postavke

Za kreiranje novih i upravljanje postojećim e-mail adresama na raspolaganju imate Webmin / Virtualmin / Usermin control panel, na kojem možete dodavati nove korisnike, mijenjati lozinke, stvarati e-mail adrese, preusmjeriti poštu na jednu ili više odredišta, kreirati automatski generirane odgovore i slično.

vrh

Kreiranje email adrese sa poštanskim pretincom

Postupak za stvaranje e-mail adrese sa pripadajućim POP3 / SMTP / IMAP računom:

 • Prijavite se na Webmin / Virtualmin control panel;
 • Odaberite Edit Users > Add a user to this server;
 • U polje Email address upišite ime koje želite;
 • Polje Real name ostavite prazno;
 • Polje Password se automatski generira i savjetujemo zadržavanje ponuđene lozinke ili upis kvalitetne lozinke duljine min. 10 znakova;
 • Dodatne opcije u skupinama: Quota and home directory settings, Email settings, Mail forwarding settings i Other user permissions podesite sukladno željama i potrebama.
 • Dovršite postupak potvrdom na gumb Create

vrh

Kreiranje email adrese bez poštanskog pretinca (alias)

Kada želite kreirati jednu ili više novih e-mail adresa sa preusmjeravanjem na neku već postojeću adresu – nije potrebno kreirati lokalnog korisnika niti poštanski pretinac.

 • Prijavite se Webmin / Virtualmin control panel;
 • Odaberite Edit Mail Aliases > Add an alias to this domain;
 • U polje Name upišite ime koje želite;
 • Označite kvadratić Forward to other address;
 • U polje Forward to other address upišite email adresu na koju želite preusmjeriti poruke;
 • Dovršite postupak potvrdom na gumb Create.

Primjeri:

 • Tvrtke ili ustanove sa većim brojem email adresa mogu iskoristiti opciju Forward to everyone in domain za slanje obavijesti svim djelatnicima.
 • Ako želite poruke pristigle na ime@vasadomena preumjeriti na nekoime@nekadomena uključite opciju Forward to other address i upišite jednu ili više e-mail adresa.

Važno: Od 2020. godine, preusmjeravanje poruka sa jedne domene na drugu domenu koja se nalazi na drugom serveru – nije popularno i mnogi udaljeni serveri odbijaju prihvatiti takve poruke, koje idu sa servera na server, pa na treći server…

vrh

Modificiranje e-mail adresa i POP3 pretinaca

Za modificiranje postojećih korisnika odnosno POP3 računa potrebno je:

 • Prijavite se Webmin / Virtualmin control panel;
 • Odaberite Edit Users;
 • Odaberite korisničko ime.

A zatim možete uređivati:

– email adresu;
– dodijeliti novu lozinku;
– privremeno onemogućiti pristup određenom korisniku;
– povećati ili smanjiti veličinu poštanskog pretinca u MB;
– kreirati dodatne email adrese;
– provjeriti aktivnosti pojedinih korisničkih računa;
– prijaviti se pod korisnikovim imenom na webmail i pregledati poruke;
– kreirati automatski generirani odgovor;
– obrisati korisnički račun.

Napomena:

Na kraju uređivanja potvrdite izmjene sa gumbom Save.

vrh

Webmail mogućnosti

Svi MIDNEL virtualni serveri i sub-serveri imaju predinstaliran webmail program (Usermin) za slanja i primanje elektroničke pošte, koji funkcionira potpuno neovisno od postavki na vašem računalu, mobitelu ili od vašeg fizičkog davatelja pristupa na internet.

Webmail program omogućuje primanje, pregledanje i slanje elektroničke pošte, bez potrebe da se ista preuzima i sprema na računalo, tablet ili pametni telefon. Za uspješno korištenje webmail programa, prethodno je potrebno kreirati POP3 korisnika i e-mail adresu.

Webmail može biti povremeni pomoćnik kada ste izvan ureda, ali isto tako i osnovni svakodnevni alat za primanje, čitanje i slanje elektroničke pošte bez obzira gdje se nalazite i sa kojeg uređaja pristupate. Radi uvijek i nema nikakve veze sa vašim računalom ili pametnim telefonom!

Brojne opcije poput antispam filtra i adresara, te mogućnost konfiguriranja postavki čine webmail izvrsnim alatom za svakodnevnu upotrebu. Na raspolaganju imate tri različita webmail programa (Usermin, RoundCube, SquirrelMail) koje možete brzo i jednostano instalirati / deinstalirati. Naša preporuka je Roundcube.

vrh

Filtriranje neželjenih poruka (anti spam)

Svi virtualni serveri i sub-serveri imaju predinstaliran anti spam filtar (SpamAssassin). Za što uspješniju obranu od neželjene pošte potrebno je pridržavati se dodatnih pravila igre i naših naputaka. Podešavanje vlastitih pravila za detekciju neželjene pošte, omogućeno je svakom korisniku POP3 računa i to putem web sučelja na Usermin control panelu.

 • Usermin > Mail > SpamAssassin Mail Filter.

Spamassassin mail filtar krajnjem korisniku POP3 računa omogućuje:

– odabir nivoa zaštite;
– kreiranje liste dozvoljenih i nedozvoljenih e-mail adresa;
– odabir između automatskog ili naknadnog brisanja detektiranih spam poruka;
– kreiranje vlastita pravila;
– presretanje poruka koje sadržavaju ključne riječi u naslovu poruke, u tijelu ili zaglavlju…

Vlasnik virtualnog servera (admin) odlučuje što želi učiniti sa neželjenim SPAM porukama putem postavki na Virtualmin control panelu.

 • Virtualmin > Server Configuration – Spam and Virus Delivery

– Za automatsko brisanje spam poruka uključiteThrow away;
– Za primanje spam poruka skupa sa legitimnom poštom uključite Deliver normally;
– Za odvajanje spam poruka u zaseban pretinac uključite Write to standard spam Maildir…

Neželjene poruke možete spremati u poseban direktorij, preusmjeriti na drugu email adresu ili spremati u datoteku. Ako odaberete odvajanje u spam direktorij – neželjene poruke povremeno treba pregledati i obrisati.

Važno: Automatsko brisanje neželjene elektroničke pošte, može dovesti do gubitka loše koncipiranih poruka koje nisu SPAM. Iako je detekcija u najvećem broju slučajeva točna, nemojte smetnuti sa uma kako opciju automatskog brisanja, uključujete i koristite na vlastiti rizik. Tvrtka MIDNEL ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka legitimnih poruka zbog loše ili nepravilno podešenog anti spam filtra.

Općeniti savjeti za borbu protiv neželjenih (SPAM) poruka:

Najučinkovitija metoda za obranu od spam-a je promjena e-mail adrese iz npr. ime.prezime@vasadomena u prezime.ime@vasadomena i slične kombinacije. Ako na novo kreiranoj e-mail adresi ne postavite nikakvu zaštitu i ako je počnete dijeliti okolo, najvjerojatnije ćete za 6 mjeseci ponovno primati veće količine neželjene pošte. Stoga se trebate pridržavati slijedećih naputaka:

 • Svoju e-mail adresu ne dijelite okolo, jer kada jednom dođe na SPAM-erske liste nikada više vas neće sa njih skinuti.
 • Nikada ne šaljite odgovor na spam poruku, niti se ne pokušavajte odjaviti sa njihovih lista, jer time samo potvrđujete valjanost vaše e-mail adrese.
 • Kada količina spam-a premaši podnošljive okvire, jednostavno obrišite tu adresu i kreirajte novu, koju ćete bolje čuvati i davati je samo prijateljima i poslovnim partnerima.
 • Pored osnovne e-mail adrese kreirajte obvezno i jednu pomoćnu, i taj pomoćni e-mail koristite kada se prijavljujete na inozemne web stranice, kada skidate besplatne programe i slično. Čim se pomoćna adresa zagadi SPAM-om jednostavno je obrišite i kreirajte si novu pomoćnu adresu. Za to vrijeme vašu glavnu adresu koristite samo unutar Hrvatske ili za komunikaciju sa prijateljima i poslovnim partnerima.
 • Ne budite sentimentalni kada je u pitanju e-mail adresa, na koju dobivate ogromne količine spam-a – uštedite vrijeme i živce.

Napomena: Antivirusna analiza email poruka je ukinuta početkom 2020. godine, jer su metode kojima se zlonamjerne osobe služe potpuno drugačije i virusi više nisu glavna prijetnja, pa se svatko mora dodatno educirati kako bi zaštitio vlastito računalo, kvalitetnom zaštitom i/ili neotvaranjem sumnjivih poruka i sadržaja koje iskorištavaju propuste unutar Windows-a i na taj način preuzimaju kontrolu računala.

vrh

SMTP & POP3 & IMAP postavke unutar programa za primanje i slanje pošte

Svi MIDNEL serveri imaju vlastiti SMTP / POP3 / IMAP koji funkcionira potpuno neovisno od fizičkog ili mobilnog davatelja usluge pristupa na internet. Za pristup vašem poštanskom pretincu iz bilo kojeg programa na računalu ili mobitelu trebate slijedeće parametre (umjesto vasadomena upišite stvarno ime domene).

Standardne POP3 / SMTP / IMAP postavke:

 • E-mail adresa – naziv@vasadomena
 • Incoming POP3 – vasadomena (port 110) – Connection security: None, Authentication method: Normal password;
 • Outgoing SMTP za slanje pošte – vasadomena (port 587) – Connection security: None, Authentication method: Normal password;
 • IMAP – vasadomena (port 143) – Connection security: None, Authentication method: Normal password;
 • Username/Password – tajni podaci koje ste dobili od administratora sustava.

Enrkiptirane POP3s / SMTPs / IMAPs postavke:

 • E-mail address – naziv@vasadomena
 • Encrypted Incoming POP3s – imeservera.midnel.net (port 995) – Connection security: SSL/TLS, Authentication method: Normal password;
 • Encrypted Outgoing SMTPs – imeservera.midnel.net (port 465) – Connection security: SSL/TLS, Authentication method: Normal password;
 • Encrypted IMAPs – imeservera.midnel.net (port 993) – SSL/TLS;
 • Username/Password – tajni podaci koje ste dobili od administratora sustava.

Važno:

 • Umjesto imeservera.midnel.net upišite stvarno ime servera domaćina (hostname). Ime servera domaćina možete vidjeti ako se prijavite na vaš webmin contol panel;
 • Kod upisa imena domene nije potrebno upisivati prefikse ispred imena. Na primjer NE treba pisati mail.midnel.net ili smtp.midnel.net – dovoljno je upisati samo midnel.net ili imeservera.midnel.net;
 • Za primanje i slanje elektroničke pošte preporučamo program Mozilla Thunderbird koji je vrhunske kvalitete, jednostavan i besplatan;
 • MIDNEL ne daje telefonsku poduku, niti tehnički podršku kako podesiti računalo / pametni telefon i program za poštu. Vaša je obveza angažirati informatičara koji će izvršiti potrebna podešavanja;
 • Broj pogrešnih pokušaja je ograničen na 10, poslije čega će vas program za zaštitu sustava prepoznati kao napadača i blokirati na 60 min.

vrh

Black liste (prevencija)

Zbog učestalih problema sa Black listama, koje u slučaju incidenta neselektivno blokiraju prihvat elektroničke pošte svim domenama na zajedničkom serveru – svi MIDNEL web hosting paketi imaju ugrađen zaštitni mehanizam za prevenciju i ograničavanje brzine slanja i broja poruka, koje naši korisnici mogu poslati u jedinici vremena.

Naime, od 1997. pa sve do sredine 2021. godine, broj poslanih poruka koju je svaki klijent mogao poslati bio postavljen na neograničeno (unlimited), a sada je taj broj limitiran na max. 10 poruka u minuti i max. 10 primatelja u minuti. Na taj način sprječavamo mogućnost slanja velikog broja neželjenih poruka sa naših servera i mogućnost dolaska na Black liste.

Obrazloženje: Do slanja neželjenih SPAM poruka dolazi uvijek i isključivo zbog nepažnje ili neodgovornog ponašanja krajnih korisnika. Najčešće se to događa kada neoprezni korisnici posjećuju sumnjive sadržaje ili kada instaliraju hakirane programe, čime kompromitiraju (otkrivaju) svoje pristupne podatke nepoznatim osobama, koje se vrlo brzo prijave na server i pomoću dobivenih podataka krenu slati što više neželjenih poruka po svijetu, što rezultira slanjem nekoliko desetina tisuća neželjenih poruka dnevno i blokadu cijelog servera od strane kuća koje vode Black liste.

Napomena: Klijenti koji žele ili imaju potrebu za “unlimited” opcijom slanja, mogu zakupiti vlastiti VPS bez ograničenja brzine i broja poruka u minuti.

vrh