E-mail postavke

Elektronička pošta

• E-mail postavke

• Kreiranje email adrese sa poštanskim pretincom (POP3)

• Kreiranje email adrese bez poštanskog pretinca (alias)

• Modificiranje e-mail adresa i POP3 pretinaca

• Webmail mogućnosti

• Filtriranje neželjenih poruka (anti spam i anti virus)

• SMTP & POP3 & IMAP postavke

E-mail  postavke

Za kreiranje novih i upravljanje postojećim e-mail adresama na raspolaganju vam je administratorski control panel na URL adresi: http://admin.vasadomena.xyz s pomoću kojeg možete dodavati nove korisnike, mijenjati lozinke, stvarati e-mail adrese, preusmjeriti poštu na jednu ili više odredišta, kreirati automatski generirane odgovore i slično.

vrh

Kreiranje email adrese sa poštanskim pretincom (POP3)

Postupak za stvaranje jedne ili više novih e-mail adresa sa pripadajućim POP3 računom:

 • Prijavite se na http://admin.vasadomena.xyz;

 • Odaberite Edit Users > Add a user to this server;

 • U polje Email address upišite ime koje želite;

 • Polje Real name ostavite prazno;

 • Polje Password se automatski generira i savjetujemo zadržavanje ponuđene lozinke ili upis kvalitetne lozinke duljine min. 10 znakova;

 • Dodatne opcije u skupinama: Quota and home directory settings, Email settings, Mail forwarding settings i Other user permissions podesite sukladno željama i potrebama.

 • Dovršite postupak potvrdom na gumb Create

create_pop3_user

vrh

Kreiranje email adrese bez poštanskog pretinca (alias)

Kada želite kreirati jednu ili više novih e-mail adresa sa preusmjeravanjem na neku već postojeću adresu – nije potrebno kreirati lokalnog korisnika niti poštanski pretinac (POP3).

 • Prijavite se na http://admin.vasadomena.xyz;

 • Odaberite Edit Mail Aliases > Add an alias to this domain;

 • U polje Name upišite ime koje želite;

 • Označite kvadratić  Forward to other address;

 • U polje Forward to other address upišite email adresu na koju želite preusmjeriti poruke;

 • Dovršite postupak potvrdom na gumb Create.

Primjeri:

 • Tvrtke ili ustanove sa većim brojem email adresa mogu iskoristiti opciju Forward to everyone in domain za slanje obavijesti svim djelatnicima.

 • Ako želite poruke pristigle na ime@vasadomena.xyz preumjeriti na nekoime@gmail.com uključite opciju Forward to other address i upišite jednu ili više e-mail adresa. Od 2020. godine forvardiranje (preusmjeravanje) poruka nije popularno i mnogi udaljeni serveri odbijaju prihvatiti takve poruke koje idu sa servera na server, pa na treći server. Savjetujemo brisanje svih forwardera!

vrh

Modificiranje e-mail adresa i POP3 pretinaca

Za modificiranje postojećih korisnika odnosno POP3 računa potrebno je:

 • Prijaviti se na http://admin.vasadomena.xyz;

 • Odaberite Edit Users;

 • Odaberite korisničko ime.

Potom možete uređivati:

– email adresu;
– dodijeliti novu lozinku;
– privremeno onemogućiti pristup određenom korisniku;
– povećati ili smanjiti veličinu poštanskog pretinca u MB;
– kreirati dodatne email adrese;
– provjeriti aktivnosti pojedinih korisničkih računa;
– prijaviti se pod korisnikovim imenom na webmail i pregledati poruke;
– kreirati automatski generirani odgovor;
– obrisati korisnički račun.

Na kraju uređivanja potvrdite izmjene sa gumbom Save.

vrh

Webmail mogućnosti

Svi virtualni serveri i sub-serveri imaju predinstaliran webmail program za slanja i primanje elektroničke pošte, koji funkcionira potpuno neovisno od vašeg aDSL ili mobilnog operatera.  URL adresa: http://webmail.vasadomena.xyz

Webmail program omogućuje primanje, pregledanje i slanje elektroničke pošte, bez potrebe da se ista preuzima i sprema na računalo, tablet ili pametni telefon. Za uspješno korištenje webmail programa na URL adresi http://webmail.vasadomena.xyz prethodno je potrebno kreirati POP3 korisnika i e-mail adresu.

webmail_sucelje_m

Webmail može biti povremeni pomoćnik kada ste izvan ureda ali isto tako i osnovni svakodnevni alat za primanje, čitanje i slanje elektroničke pošte bez obzira gdje se nalazite i sa kojeg uređaja pristupate. Radi uvijek i nema nikakve veze sa vašim računalom ili pametnim telefonom!

Brojne opcije poput antispam filtra i adresara, te mogućnost konfiguriranja postavki čine webmail izvrsnim alatom za svakodnevnu upotrebu. Na raspolaganju imate čak tri različita webmail programa (Usermin, RoundCube, SquirrelMail) koje možete brzo i jednostano instalirati / deinstalirati.

 

vrh

Filtriranje neželjenih poruka (anti spam)

Svi virtualni serveri i sub-serveri imaju predinstaliran Spamassassin anti spam filtar. Za što uspješniju obranu od neželjene pošte potrebno je pridržavati se dodatnih pravila igre i naših naputaka.

Podešavanje vlastitih pravila za detekciju neželjene pošte, omogućeno je svakom korisniku POP3 računa i to putem web sučelja na URL adresi – http://webmail.vasadomena.xyz > Usermin > Mail > SpamAssassin Mail Filter.

Spamassassin mail filtar krajnjem korisniku POP3 računa omogućuje:

– odabir nivoa zaštite;
– kreiranje liste dozvoljenih i nedozvoljenih e-mail adresa;
– odabir između automatskog ili naknadnog brisanja detektiranih spam poruka;
– kreiranje vlastita pravila;
– presretanje poruka koje sadržavaju ključne riječi u naslovu poruke, u tijelu ili zaglavlju…

Vlasnik virtualnog servera odlučuje što želi učiniti sa neželjenim (spam) porukama na URL adresi – http://admin.vasadomena.xyz > Server Configuration – Spam and Virus Delivery.

– Za automatsko brisanje spam poruka uključite Throw away;
– Za primanje spam poruka skupa sa legitimnom poštom uključite Deliver normally;
– Za odvajanje spam poruka u zaseban pretinac uključite Write to standard spam Maildir ~/Maildir/.spam/.

Neželjene poruke možete spremati u poseban direktorij, preusmjeriti na drugu email adresu ili spremati u datoteku. Ako odaberete odvajanje u spam direktorij – neželjene poruke povremeno treba pregledati i obrisati.

spam_and_virus_delivery-1

Napomena: Automatsko brisanje neželjene elektroničke pošte, može dovesti do gubitka loše koncipiranih poruka koje nisu SPAM. Iako je detekcija u najvećem broju slučajeva točna, nemojte smetnuti sa uma kako opciju automatskog brisanja, uključujete i koristite na vlastiti rizik. Tvrtka MIDNEL ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka legitimnih poruka zbog loše ili nepravilno podešenog anti spam filtra.

Općeniti savjeti za borbu protiv neželjenih (SPAM) poruka:

Najučinkovitija metoda za obranu od spam-a je promjena e-mail adrese iz npr. ime.prezime@vasadomena.hr u prezime.ime@vasadomena.hr i slične kombinacije. Ako na novo kreiranoj e-mail adresi ne postavite nikakvu zaštitu i ako je počnete dijeliti okolo, najvjerojatnije ćete za 6 mjeseci ponovno primati veće količine neželjene pošte. Stoga se trebate pridržavati slijedećih naputaka:

 • Svoju e-mail adresu ne dijelite okolo, jer kada jednom dođe na SPAM-erske liste nikada više vas neće sa njih skinuti.

 • Nikada ne šaljite odgovor na spam poruku, niti se ne pokušavajte odjaviti sa njihovih lista, jer time samo potvrđujete valjanost vaše e-mail adrese.

 • Kada količina spam-a premaši podnošljive okvire, jednostavno obrišite tu adresu i kreirajte novu, koju ćete bolje čuvati i davati je samo prijateljima i poslovnim partnerima.

 • Pored osnovne e-mail adrese kreirajte obvezno i jednu pomoćnu, i taj pomoćni e-mail koristite kada se prijavljujete na inozemne web stranice, kada skidate besplatne programe i slično. Čim se pomoćna adresa zagadi SPAM-om jednostavno je obrišite i kreirajte si novu pomoćnu adresu. Za to vrijeme vašu glavnu adresu koristite samo unutar Hrvatske ili za komunikaciju sa prijateljima i poslovnim partnerima.

 • Ne budite sentimentalni kada je u pitanju e-mail adresa, na koju dobivate ogromne količine spam-a – uštedite vrijeme i živce.

 • Objavite na webu e-mail adrese isključivo u grafičkom obliku (malena jpg, gif ili png slika sa ispisanom e-mail adresom) ili u čistom tekstualnom obliku bez korištenja mailto funkcije npr. ime[at]vasadomena.xyz

Info: Antivirusna analiza email poruka je ukinuta početkom 2020. godine, jer su metode kojima se zlonamjerne osobe služe potpuno drugačije i virusi više nisu glavna prijetnja, pa se svatko ponaosob mora dodatno educirati kako bi zaštitio vlastito računalo, kvalitetnom zaštitom i/ili neotvaranjem sumnjivih poruka i sadržaja koje iskorištavaju propuste unutar Windows-a i na taj način preuzimaju kontrolu računala.

vrh

SMTP & POP3 & IMAP postavke

Svi MIDNEL serveri imaju vlastiti SMTP / POP3 / IMAP port (priključak) koji funkcionira potpuno neovisno od fizičkog ili mobilnog davatelja usluge pristupa na internet. Za pristup vašem poštanskom pretincu iz bilo kojeg programa na računalu ili mobitelu trebate slijedeće parametre (umjesto vasadomena.xyz upišite stvarno ime):

 

Standardne POP3 / SMTP / IMAP postavke:

 • E-mail adresa – naziv@vasadomena.xyz

 • Dolazni Incoming POP3 za preuzimanje pošte – mail.vasadomena.xyz (port 110) – Connection security: None, Authentication method: Normal password;

 • Odlazni Outgoing SMTP za slanje pošte – mail.vasadomena.xyz (port 587) – Connection security: None, Authentication method: Normal password;

 • IMAP za pregledavanje pošte na serveru – mail.vasadomena.xyz (port 143) – Connection security: None, Authentication method: Normal password;

 • Username/Password – tajni podaci koje ste dobili od administratora sustava.

 

Enrkiptirane POP3 / SMTP / IMAP postavke:

 • E-mail adresa – naziv@vasadomena.xyz

 • Encrypted Incoming POP3 za preuzimanje pošte – mail.vasadomena.xyz (port 995) – Connection security: SSL/TLS, Authentication method: Normal password, na upit odobriti certifikat klikom na gumb Confirm Security Exception;

 • Encrypted Outgoing SMTP za slanje pošte – mail.vasadomena.xyz (port 465) – Connection security: SSL/TLS, Authentication method: Normal password, na upit odobriti certifikat klikom na gumb Confirm Security Exception;

 • Encrypted IMAP za pregledavanje pošte – mail.vasadomena.xyz (port 993), odabrati SSL/TLS i kliknuti na gumb Confirm Security Exception;

 • Username/Password – tajni podaci koje ste dobili od administratora sustava.

 

Enrkiptirane POP3 / SMTP / IMAP postavke za Apple (iPhone & iPad) uređaje:

 • E-mail adresa – naziv@vasadomena.xyz 

 • Encrypted Incoming POP3 za preuzimanje pošte – imeservera.midnel.net (port 995) – Connection security: SSL/TLS, Authentication method: Normal password;

 • Encrypted Outgoing SMTP za slanje pošte – imeservera.midnel.net (port 465) – Connection security: SSL/TLS, Authentication method: Normal password;

 • Encrypted IMAP za pregledavanje pošte – imeservera.midnel.net (port 993), odabrati SSL/TLS;

 • Username/Password – tajni podaci koje ste dobili od administratora sustava.

Napomene:

 • imeservera možete vidjeti u lijevom donjem kutu (npr. mrav.midnel.net, sova.midnel.net, barakuda.midnel.net…), tijekom kreiranja email adrese na http://admin.vasadomena.xyz

 • Naša preporuka: Za primanje i slanje elektroničke pošte koristite POP3 / SMTP (sa ili još bez enkripcije) i program Mozilla Thunderbird koji je vrhunske kvalitete, jednostavan i besplatan. Programe poput Outlook-a ne preporučamo, kao niti novije reinkarnacije tj. email klijente koji dolaze predinstalirani sa operativnim sustavom Windows.

 • MIDNEL ne daje telefonsku poduku, niti tehnički podršku kako podesiti računalo / pametni telefon i program za poštu. Vaša je obveza angažirati informatičara koji će izvršiti potrebna podešavanja.

 

vrh