• 12.12.2022. u ponudi imamo PHP 8.2 / MariaDB 10.10;
 • 20.02.2022. u ponudi imamo Cloud Flare reverse proxy;
 • 18.02.2022. i dalje možete naručiti VPS sa PHP 5.6 / MySQL 5.5 i MySQL 5.6;
 • 16.02.2022. možete samostalno odabrati PHP 5.6, 7.0, 7.3, 7.4, 8.0 ili 8.1;
 • 14.02.2022. u ponudi imamo PHP 8.1 / MariaDB 10.7;
 • 10.02.2022. puštamo u pogon server za klijenta iz Virovitice;
 • 08.02.2022. u ponudi imamo PHP 8.0 / MariaDB 10.6;
 • 15.01.2022. puštamo u pogon server dupin.midnel.net;
 • 10.09.2021. klijenti samostalno biraju PHP 7.3, 7.4 ili 8.0;
 • 28.09.2021. puštamo u pogon server za klijenta iz Nove Gradiške;
 • 15.07.2021. u ponudi imamo PHP 8.0 / MariaDB 10.5;
 • 08.04.2021. puštamo u pogon server za klijenta iz Slatine;
 • 21.01.2021. puštamo u pogon server za klijenta iz Zagreba;
 • 16.09.2020. puštamo u pogon server za klijenta iz Nove Gradiške;
 • 18.08.2020. puštamo u pogon server za klijenta iz Slatine;
 • 17.07.2020. puštamo u pogon server sa PHP 7.4 i MariaDB 10.3;
 • 01.07.2020. u ponudi imamo PHP 7.4 / MariaDB 10.3;
 • 01.07.2020. puštamo u pogon server za klijenta iz Zagreba;
 • 26.01.2020. puštamo u pogon server za klijenta iz Nove Gradiške;
 • 04.01.2020. puštamo u pogon server za klijenta iz Nove Gradiške;
 • 20.12.2019. u ponudi imamo PHP 7.3 / MariaDB 10.3;
 • 07.08.2018. puštamo u pogon server barakuda.midnel.net;
 • 01.08.2018. puštamo u pogon server gorila.midnel.net;
 • 01.03.2018. puštamo u pogon server panda.midnel.net;
 • 02.11.2017. puštamo u rad server za klijenta Varaždina;
 • 01.09.2017. puštamo u rad server za klijenta iz Murskog Središća;
 • 20.08.2017. u ponudi imamo PHP 7.0 / MariaDB 10.1;
 • 19.05.2016. puštamo u rad server za klijenta iz Nove Gradiške;
 • 04.03.2016. svi serveri imaju brzinu konekcije od 1 Gbit/sec.;
 • 12.11.2015. puštamo u pogon server za klijenta iz SAD;
 • 07.11.2015. puštamo u pogon server za klijenta iz SAD;
 • 25.10.2015. u ponudi imamo PHP 5.6 / MySQL 5.5;
 • 02.06.2015. puštamo u rad server za klijenta iz Varaždina;
 • 25.03.2015. puštamo u rad server za klijenta iz Zagreba;
 • 25.01.2014. u pogonu imamo 9 Linux servera;
 • 09.01.2014. prelazimo sa HDD na SSD tehnologiju;
 • 20.12.2013. svi serveri imaju min. brzinu konekcije od  200 Mbit/sec.;
 • 20.12.2013. u pogonu imamo 8 Linux servera;
 • 15.12.2013. u ponudi imamo PHP 5.4 / MySQL 5.5;
 • 08.11.2012. puštamo u rad server za klijenta iz Slatine;
 • 15.04.2012. u ponudi imamo PHP 5.3 / MySQL 5.1;
 • 15.04.2012. u pogonu imamo 6 Linux servera;
 • 15.04.2012. puštamo u rad fiksne DNS servere “ns1.midnel.net” & “ns2.midnel.net”;
 • 20.03.2012. pokrećemo migraciju više od 700 domena na nove serverske tehnologije;
 • 17.05.2011. registriramo AT i DE domene;
 • 01.11.2010. u ponudi imamo integrirane web pakete;
 • 01.07.2010. registriramo naplatne HR domene;
 • 15.10.2009. registriramo: RS, SI i ME domene;
 • 02.07.2008. u pogonu imamo 4 Linux servera;
 • 01.11.2007. u pogonu imamo 3 Linux servera;
 • 15.04.2007. u ponudi imamo PHP 5 / MySQL 5 serversku tehnologiju;
 • 01.11.2005. u ponudi imamo SHOUTcast Live streaming tehnologiju;
 • 01.10.2005. u ponudi imamo Java serversku tehnologiju;
 • 01.07.2005. u pogonu imamo 2 Linux servera;
 • 18.08.2003. serveri imaju RAID1 tehnologiju i zaseban Backup;
 • 18.08.2003. u ponudi imamo hosting na Linux serveru u Njemačkoj;
 • 11.03.2000. u ponudi imamo hosting na Linux serveru u SAD;
 • 28.08.1999. u ponudi imamo hosting na Unix serveru u SAD;
 • 06.04.1998. imamo prve poslovne korisnike na hr domeni;
 • 19.03.1998. posredujemo u registraciji “hr” domena;
 • 03.03.1998. imamo prve poslovne korisnike na “com” domeni;
 • 01.03.1998. u ponudi imamo registriranje “com” i “net” domena;
 • 25.02.1998. u ponudu imamo hosting na serveru u SAD;
 • 23.10.1997. gradimo virtualni identitet na domeni “midnel.hr”;